Ocelové konstrukce

Stavební hrubé ocelové konstrukce, od jemné až do hrubé oceli třídy 11 i jiné.

Jsme schopni dodávat ocelové konstrukce na několikapatrové bytové domy, i malé RD včetně řízení mechanizace, stavebních výtahů, apod.

  • Podesty
  • Markýzy
  • Půdní vestavby
  • Konstrukce nosných i nenosných stěn
  • Přípravy budoucích kotvení vč. návrhu řešení
  • Podkladní rastr pro finální povrchovou úpravu
  • Výměny zatížení (vč. návrhu řešení a statického propočtu, např. výměny schodišť, krovů, stropů, otvorů, atd)
  • Kompletní dodávky hal s ocelovou konstrukcí, vč. systémových řešení

Jedná se o interiérové i exteriérové většinou nosné prvky, jež jsou nezbytné při novostavbě, ale i rekonstrukci, které se ve velké většině případů zhotovují dle projektové dokumentace příslušného objektu, popřípadě dle dílenské dokumentace.

Dbáme zde zejména na dodržení veškerých statických výpočtů a podmínek, vč. dodržení dimenze nosníků.

Kontaktujte nás

„Neváhejte prostudovat si naši výrobu zde na stránkách, nebo i osobní návštěvou výrobních a skladových prostor, kterou si můžete domluvit na telefonním čísle 605 427 514.“

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA